Noteikumi


§ 1 Līguma darbība
Turpmāk aprakstītie vispārīgie biznesa noteikumi attiecas tikai un vienīgi uz sadarbību starp Bikes Baltic un klientu. Klienta izvirzītos noteikumus, kas atšķiras no šeit aprakstītajiem noteikumiem Bikes Baltic neatzīst, ja nu vienīgi Bikes Baltic rakstiski apliecina to spēkā esamību.

§ 2 Līguma noslēgšana
Jebkāda veida piedāvājumi ir brīvi un nesaistoši, kamēr tie no Bikes Baltic puses nav rakstiski un nepārprotami apstiprināti par oficiālu piedāvājumu. Tie ir spēkā, kamēr preces ir pieejamas. Mēs paturam sev tiesības gadījumā, kad pieprasītā prece nav uz vietas, piegādāt klientam līdzvērtīgu preci. Par to klients tiek tūlīt informēts. Pasūtījums par saistošu tiek uzskatīts tikai tajā brīdī, kad tas tiek apstiprināts rakstiski vai caur piegādi, izsniedzot klientam rēķinu.

§ 3 Drošība iepērkoties
Visa konfidenciāla informācija, ar kuru mēs maināmies ar saviem
klientiem, kas satur datus, kā, piemēram, personīgo un finansu
informāciju, datus par kredītkartēm un citus datus, kas paredz stingri
ierobežotu pieeju, tiek obligāti nodota nošifrētā veidā, izmantojot SSL
protokolu, kas garantē maksimālu drošību un slepenību. Mēs garantējam
visas no klientiem nākošās konfidenciālas informācijas slepenību. Kā arī
mēs garantējam, ka šī informācija nebūs pieejama vai nodota kādam citam, ieskaitot privātpersonas un organizācijas.

§ 4 Izsūtīšana un piegāde
Bikes Baltic apņemas ievērot piegādes termiņus. Taču šeit iespējamas no mums neatkarīgas izmaiņas. Atkarībā no noliktavas kur precei atrodas standarta preču piegādes termiņš ir 5-9 darba dienas. Pasūtāmām precēm ar statusu "Nav noliktavā" ir jāsakontaktējās ar mums rakstot uz e-pastu un mēs noskaidrosim cik ātri prece var tikt piegādāta. Atbildi par konkrētu preci saņemsiet 24h laikā uz e-pastu. Preču piegādes izmaksas tiek aprēķinātas pēc preces svara un ir atspoguļotas pasūtījuma noformēšānas gaitā. Piegādes veidu nosaka BikesBaltic.com. Par preces piegādes aizkavēšanos klients tiek informēts rakstiski uz viņa e-pastu. Preču piegādes izmaksas tiek aprēķinātas pēc sekojošiem tarifiem:

Piegāde Latvijā:

<1kg-4.00 EUR<3kg-5.00 EUR,<5kg-5.70 EUR,<10kg-7.80 EUR,<15kg-9.00 EUR,<20kg-10.00 EUR,<25kg-11.50 EUR,<30kg-12.60 EUR,<35kg-14.50 EUR,<50kg-17.80 EUR.

Bezmaksas piegāde - ja noformējot pasūtījumu Klients izvēlas pats saņemt preces BikesBaltic veikalā Rīgā, Kalēju ielā.

Bezmaksas piegāde visiem pasūtījumiem (izņemot velospēdus) virs 300 EUR!

§ 5 Vienošanās par preces īpašībām 

Līguma pamatā esošās līguma priekšmeta – preces īpašības izriet tikai un vienīgi no ražotāja datiem precei klāt pievienotajā lietošanas instrukcijā. Jebkuras izmaiņas var izdarīt, tikai ar rakstiskas vienošanās palīdzību.

§ 6 Cenas, apmaksas termiņi un apmaksa

Pamata cenas un piegādes izmaksas tiek noteiktas EUR valūtā. Cena ietver spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli, ja nepastāv cita vienošanās starp klientu un pārdevēju. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu tajā brīdī, kad rēķinā uzrādītā summa ir ienākusi Bikes Baltic (SIA VeloBalt) kontā. 

 

Veicot preces pasūtīšanu, klients var izvēlēties šādus apmaksas veidus:

 

   Swedbank Banklinku (Tikai Swedbank klientiem) – 100% drošs maksājuma veids tiešsaistē(online).

 

   Bankas pārskaitījumu - citu banku klientiem, pēc rēķina saņemšanas.

 

   Apmaksa skaidrā naudā vai ar kredītkarti BikesBaltic.com veikalā Kalēju ielā 48.

 

   PayPal maksājumu sistēmu.

 

Klientam jāņem vērā, ka visas nodevas par bankas pakalpojumiem jāsedz viņam, lai BikesBaltic kontā ienāktu pilna summa par preci.

§ 7 Garantija
Klienta pienākums ir pārbaudīt preci, to saņemot. Par defektiem, kas nav konstatēti preces saņemšanas brīdī, Bikes Baltic atbildību neuzņemas. Tāpat Bikes Baltic neuzņemas atbildību, ja klients, preci saņemot, konstatē, ka tā neapmierina viņa vajadzības, kā arī gadījumā, kad radušies defekti preces nepareizas lietošanas un apkopes rezultātā.
Noilgums likumīgai pretenziju izvirzīšanai par preces defektiem ilgst 2 gadus saskaņā ar informāciju preces lietošanas instrukcijā.
Mūsu piegādātie velosipēdi ir samontēti, atbilstoši piegādes noteikumiem. Par gala montāžu Bikes Baltic atbildību neuzņemas. Bikes Baltic atbildība iekļauj gadījumus, kad precei radušies bojājumi tās piegādes laikā, taču Bikes Baltic neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad klientam ir zaudējumi, kas nav sakarā ar tiešu preces bojājumu piegādes laikā, tajā skaitā gadījumos, kad klientam radušies zaudējumi vai citi īpašuma bojājumi saistībā ar piegādājamo preci.

§ 8 Tiesības atgriezt preci un naudas atgriešanas garantija
Bikes Baltic mērķis ir, lai klienti būtu apmierināti ar savu pirkumu BikesBaltic.com veikalā. Tādēļ klientam ir tiesības 14 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas preci apmainīt vai pirkuma līgumu ar Bikes Baltic lauzt. Atgriezt var tikai jaunas un nelietotas preces oriģinālajā iepakojumā. Par lietotām un bojātām precēm nauda atpakaļ klientam netiek atgriezta. Pakas atgriešanas izdevumi jāsedz klientam pašam. Ja atgriežamās preces piegādes izdevumi nav apmaksāti, prece netiek pieņemta. Ja atgriezta tiek prece, kura ir bojāta un atbilst garantijas apmaksas noteikumiem, tad klientam pašam ir jāapmaksā sūtījuma izmaksas uz Bikes Baltic adresi, bet Bikes Baltic apmaksā samainītas vai jaunas preces nosūtīšanas atpakaļ klientam izmaksas. Iesniegumu par preces atgriešanu jānosūta pa e-pastu. Iemesla uzrādīšana nav nepieciešama. Preces atgriešanas tiesības šajā gadījumā izriet no iesnieguma par preces atgriešanu izsūtīšanas termiņā. Par preces atgriešanu atbildību uzņemas Bikes Baltic. Preci atgriezt tiesību nav tiem klientiem, kas saņēmuši speciāli viņiem komplektētu vai izgatavotu preci, piemēram: speciālas komplektācijas velosipēdu, vai preci pēc pasūtījuma.

§ 9 Preces atgriešanas sekas:
Pēc preces atgriešanas pirkuma līgums tiek anulēts un 30 dienu laikā klienta iemaksātā nauda tiek viņam atgriezta ar pārskaitījumu. Klientam jāsedz preces vērtības mazināšanās izdevumi. Taču preces vērtības mazināšanās izdevumi nav jāsedz, ja klients kā preces īpašnieks preci tomēr nav lietojis un nav veicis nekādas darbības, kas preces vērtību varētu mazināt.

§ 10 Līguma noteikumu spēkā esamība
Kāda vai vairāku šā līguma noteikumu spēkā neesamība neietekmē pārējos līguma punktus.

§ 11 Strīdu risināšanas kārtība
Visi strīdi, kas izriet no šā līguma attiecībām, risināmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.